skip to Main Content

20170622_132817

PROJECT

Woningrenovatie
Jeruzalem Amsterdam

In opdracht van woningbouwcorporatie Rochdale is Blanksma Bouw momenteel in een bouwteam als hoofdaannemer een grootschalige woningrenovatie aan het uitvoeren in de wijk Jeruzalem te Amsterdam.

Het renoveren wordt in 2 faseringen uitgevoerd en heeft in totaal een omvang van ruim 300 woningen. De 1e fase is zijn geheel succesvol uitgevoerd en opgeleverd. Momenteel zijn we bezig met de 2e fase, welke rond de zomer zal worden afgerond.

De woningen uit de jaren ’50 worden zowel van buiten als van binnen helemaal opgeknapt en er zijn diverse maatregelen getroffen om de woningen beter te isoleren. Als gevolg van alle uitgevoerde werkzaamheden is het energielabel van de woningen gewijzigd van energielabel E/F  naar B.

TYPE PROJECT

Renovatie

OPDRACHTGEVER

Woningstichting Rochdale

PLAATS

Woonblokken CF en JKL
Wijk Jeruzalem te Amsterdam

ARCHITECT

Hooyschuur Architecten

GEBRUIKSFUNCTIE

Woningbouw | Wonen

GEREALISEERD OPPERVLAK

305 woningen

CONTRACTVORM

Hoofdaannemer met onderaanneming

DOORLOOPTIJD

Oktober 2016 – Heden

STATUS

In uitvoering

Back To Top