skip to Main Content

SAV groot

PROJECT

Renovatie & Uitbreiding
Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein Den Haag

In opdracht van Urban Interest heeft Blanksma Bouw het werk:  ‘Renovatie en uitbreiding Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein te Den Haag’  in uitvoering. Blanksma bouw is de hoofdaannemer waarbij er ook een coördinerende rol ligt m.b.t de installatiewerkzaamheden.

De renovatie en uitbreiding van winkelcentrum De Savornin Lohmanplein wordt in diverse fases uitgevoerd, waarbij Blanksmabouw fase 1 in uitvoering heeft genomen in bouwteam.

Het is een omvangrijk project in een binnenstedelijk gebied waarbij wij als aannemer te maken hebben met diverse belanghebbenden: Omwonenden, winkelend publiek, schoolgaande kinderen, bussen, trams, voetgangers, fietsers, autoverkeer e.d.  om de veiligheid te kunnen waarborgen en de overlast voor omgeving en omwonenden zoveel mogelijk te beperken is er in samenspraak met de opdrachtgever en gemeente is een bouwveiligheidsplan opgesteld.

De uitvoeringswerkzaamheden van fase 1 worden verder onderverdeeld in fase 1A / 1B / 1C:

  • 1A: Realisatie van nieuwe wijktrafo, traforuimte ten behoeve van een supermarkt  en de uitbreiding van een makelaarskantoor. Daarnaast wordt het eerste deel van de nieuwe entree naar de Treubflat gerealiseerd.
  • 1B: Realisatie van een kelder ten behoeve van de uitbreiding van de sportschool en uitbreiding van de supermarkt en diverse andere winkelunits. De bestaande hellingbaan naar de kelder wordt gesloopt en het tweede deel van de nieuwe entree naar de Treubflat wordt gerealiseerd.
  • 1C: Realisatie van expeditie ruimte van de supermarkt.

Al de te realiseren fases zullen op elkaar worden afgestemd en uiteindelijk in elkaar overlopen. Het bestaande parkeerdek zal op de nieuw gerealiseerde winkeluitbreidingen worden vergroot.

TYPE PROJECT

Renovatie & Uitbreiding

OPDRACHTGEVER

Urban Interest

PLAATS

Den Haag

ARCHITECT

Urban Climate Architects

GEBRUIKSFUNCTIE

Werken | Winkelen

GEREALISEERD OPPERVLAK

Fase 1A:    350 M2 – Nieuwbouw
Fase 1B: 1.125 M2 – Nieuwbouw
Fase 1C:    850 M2 – Nieuwbouw

CONTRACTVORM

Bouwteam aannemer met nevenaanneming

REALISATIE

Juni 2019 – September 2020

STATUS

Opgeleverd

Back To Top