skip to Main Content
Impressie 1 - 1920x959

PROJECT

Uitbreiding
Stedelijk Gymnasium

In opdracht van Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden heeft Blanksma Bouw de uitbreiding van het monumentale pand Athena aan de Fruinlaan in Leiden gerealiseerd. Het Stedelijk Gymnasium is een van de oudste scholen van Nederland en sinds 1938 gehuisvest in het huidige gebouw.

Om de nieuwbouw aan te laten sluiten op het bestaande monumentale gebouw heeft Studio Nuy van Noort de nieuwbouw ontworpen met verschillende verspringingen, een gevel met diverse baksteenpatronen en een verdeling in de kozijnen waarin de gelaagdheid terugkomt.

Onder de nieuwe lokalen op de begane grond is een kelder gerealiseerd ten behoeve van twee nieuwe gymzalen. De gymzalen zijn gerealiseerd in een in het werk gerealiseerde kelderbak. De vloer van de nieuwe gymzalen ligt 6 meter onder maaiveld. In verband met de grondwaterstand is tijdens de uitvoering gewerkt met stalen damwanden van 15 meter en een bodemafsluiting.

Tijdens de aanbesteding is door Blanksma bouw een alternatief voorstel gedaan ten behoeve van de realisatie van de tijdelijke waterkering door middel van het plaatsen van trillingsvrije stalen damwanden. Dit alternatief leverde de opdrachtgever een forse besparing op tijdens de aanbesteding.

De uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium bestaat uit onder andere de volgende werkzaamheden;

  • Het aanbrengen van een 6 meter diepe kelder ten behoeve van 2 sportzalen van 29,5 bij 25,5 meter. Rondom de kelder staan niet onderheide woningen die tijdens de werkzaamheden 24/7 gemonitord zijn.
  • Boven op de gymzalen ter hoogte van de begane grond is de school uitgebreid met meerdere lokalen en algemene ruimtes.
  • Het gevelmetselwerk is uitgevoerd in verschillende verbanden; Verticaal verband aan de boven- en onderkant van de kaders, staand verband bij de penanten en de invulling van de raamkaders en getrapte delen. Opengewerkt metselwerk t.b.v. achterliggende ventilatie.

TYPE PROJECT

Uitbreiding

OPDRACHTGEVER

Stedelijk Gymnasium Leiden

PLAATS

Fruinlaan 15
Leiden

ARCHITECT

studio Nuy van Noort

GEBRUIKSFUNCTIE

Onderwijs | Leren

GEREALISEERD OPPERVLAK

2.080 M2 – Uitbreiding

CONTRACTVORM

Hoofdaannemer met onderaanneming

DOORLOOPTIJD

Januari 2020 – juli 2021

STATUS

Opgeleverd

Back To Top