skip to Main Content

2241_640x480

PROJECT

Uitbreiding
Da Vinci College

In opdracht van de Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden heeft Blanksma Bouw als hoofdaannemer in samenwerking met haar partners de renovatie en uitbreiding gerealiseerd van het Da Vinci College Kagerstraat.

Het bestaande gebouw had een drielaagse entreehal en een tweelaagse aula. Deze ruimten stonden echter niet in directe verbinding met elkaar. Om deze verbinding tot stand te brengen is het gebouw aan de schoolpleinzijde uitgebreid en het bestaande gebouw is gerenoveerd.
Buiten onder de luifel beweegt een tribunetrap zich langs de volledige lengte van deze transparante uitbreiding, alszijnde een nieuwe entree. Boven de entree bevindt zich de docentenruimte met uitzicht rondom.
Aan de andere zijde van het gebouw zijn 10 onderwijsruimten gemaakt. Hierbij was het uitgangspunt om de structuur van de bestaande gevel als basis te gebruiken voor de opzet van de nieuwe gevel. Het nieuwe gebouwdeel is los gedetailleerd van het bestaande gebouw en er is gekozen om materialen te gebruiken die hier al voorkomen, o.a. antraciet metselwerk en lichtgrijze aluminium beplating en kozijnen.

TYPE PROJECT

Nieuwbouw & Renovatie

OPDRACHTGEVER

Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden

PLAATS

Kagerstraat 7
Leiden

ARCHITECT

Topos Architecten

GEBRUIKSFUNCTIE

Voortgezet onderwijs | Leren

GEREALISEERD OPPERVLAK

750 M2 – Nieuwbouw
1.050 M2 – Renovatie

CONTRACTVORM

Hoofdaannemer met onderaanneming

DOORLOOPTIJD

Augustus 2015-  April 2016

STATUS

Opgeleverd

Back To Top