skip to Main Content
IMG_2597 1920x959

PROJECT

Renovatie
Buitenbad De Vliet

De gemeente Leiden heeft via een Europese aanbesteding met als gunningscriteria economisch meest voordelige inschrijving Blanksma bouw opdracht gegeven om als bouwteampartner de voorbereiding en verdere uitwerking van renovatie buitenzwembad De Vliet te realiseren. Na de bouwteamfase van 4 maanden is de opdracht voor de realisatie door de gemeente Leiden gegund aan Blanksma bouw.

Buitenzwembad De Vliet in Leiden opende haar deuren in 1964. Het is een van de weinige openluchtbaden in de regio. Bezoekers kunnen van eind april tot begin september genieten van het 50-meter-bad, de hoge glijbaan van 49 meter lang én de grote ligweide voor de zomerse dagen. Voor de allerkleinste bezoekers is er een apart gedeelte met een peuterbadje en leuke speelvoorzieningen.

Voor de gebruikers van het buitenbad staat voorop dat het plezierige verblijfsgebruik en de plezierige verblijfsomgeving voor zo veel mogelijk mensen worden behouden en zo mogelijk versterkt. Hierbij was de eis van de gemeente om respectvol om te gaan met de cultuurhistorische waarde van het buitenbad en zo min mogelijk in te grijpen in de bestaande karakteristieke bebouwing.

De volgende werkzaamheden zijn door Blanksma bouw uitgevoerd;

  • Het renoveren van het 50 meterbad en bassin inclusief het aanbrengen van een nieuwe coating op de wanden en nieuwe tegels op de vloer.
  • Het grondwerk ten behoeve van alle nieuwe installaties voor de gebouwen en zwembaden.
  • Het liften en stabiliseren van het verzakte peuterbad.
  • Het renoveren van de kleedruimtes met behoud van de karakteristieke uitstraling.
  • Het vernieuwen van de MIVA-ruimtes, buitendouches en technische ruimtes.
  • Het aanbrengen van een MIVA hellingbaan naar het terras van de horeca.
  • Het vernieuwen van de entree en het plaatsen van een nieuwe kassa ruimte met behoud van de karakteristieke uitstraling.

TYPE PROJECT

Renovatie

OPDRACHTGEVER

Gemeente Leiden

PLAATS

Voorschoterweg 6
Leiden

ARCHITECT

GEBRUIKSFUNCTIE

Recreëren | Zwemmen

GEREALISEERD OPPERVLAK

Renovatie

CONTRACTVORM

Bouwteam hoofdaannemer met onderaanneming

DOORLOOPTIJD

November 2020 – mei 2021

STATUS

Opgeleverd

Back To Top