skip to Main Content

Buiten 1 - 1920x959

PROJECT

Nieuwbouw & Renovatie
Vrijzinnig Christelijk Lyceum

In opdracht van HEVO heeft Blanksma Bouw de renovatie en nieuwbouw van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) te ‘s-Gravenhage gerealiseerd.

Het VCL is een zelfstandige school voor havo, atheneum en gymnasium met circa 800 leerlingen. Het huidige schoolgebouw bestaat uit bouwdelen uit verschillende bouwjaren met een oppervlak van ongeveer 8.000 vierkante meter. Het oudste deel, een villa uit 1903  is een rijksmonument en zal behouden blijven. De nieuwere bouwdelen, uit de jaren dertig, zestig en tachtig, zullen worden vervangen door nieuwbouw.

Het VCL bouwt voor de toekomst en heeft hierbij ook rekening gehouden met het milieu. Binnen de mogelijkheden van het bouwbudget, aangevuld met een klimaatsubsidie en eigen middelen, hebben zij geïnvesteerd in zonnepanelen. Op het dak van de school wordt een zonnepark van 400 m2 geïnstalleerd.

De school heeft een rijke en zeer gewaardeerde traditie die nauw verweven is met de locatie van het nabij gelegen Van Stolkpark. De nieuwbouw doet recht aan deze rijke traditie, waarbij de villa als hart van de school behouden is gebleven. Een extra uitdaging was dat de nieuwbouw op de bestaande locatie gerealiseerd is op een terrein met een flink hoogteverschil.

TYPE PROJECT

Nieuwbouw & Renovatie

OPDRACHTGEVER

HEVO

PLAATS

Van Stolkweg 35
‘s-Gravenhage

ARCHITECT

Atelier PRO

GEBRUIKSFUNCTIE

Onderwijs | Leren

GEREALISEERD OPPERVLAK

5.862 M2 – Nieuwbouw
801 M2 – Renovatie

CONTRACTVORM

Hoofdaannemer met nevenaanneming

DOORLOOPTIJD

Juni 2017 – November 2018

STATUS

Opgeleverd

Back To Top