skip to Main Content

Nieuwbouw Het Zand_Resultaat_Buiten_01

PROJECT

Nieuwbouw
Wijkgezondheidscentrum Het Zand

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Blanksma Bouw als hoofdaannemer in samenwerking met haar partners de nieuwbouw van het wijkgezondheidscentrum Het Zand te Leidsche Rijn gerealiseerd.

Het ontwerp van het gebouw is geïnspireerd door het tuinbouw verleden van het gebied. Het gebouw heeft hierdoor een typische vorm gekregen van een houten schuur. De unieke gevelbeplating van cortenstaal in een strak grid. Het enige wat erop wijst dat er een wijkgezondheidscentrum in deze schuur bevindt is het opschrift.

Bijzonder aan dit project is dat alle installaties zijn ontworpen om tezamen een energiebezuiniging te realiseren van 60 procent ten opzichte van conventionele installatiesystemen door onder andere door het aanbrengen van een WKO en betonkernactivering.

In het wijkgezondheidscentrum zijn huisartsen, fysiotherapeuten, een apotheek en een Centrum voor Jeugd& Gezin gevestigd. Het fungeert als een knooppunt van de sociale infrastructuur met belangrijke voorzieningen in de wijk.

TYPE PROJECT

Nieuwbouw

OPDRACHTGEVER

Gemeente Utrecht

PLAATS

Vogelvlinderweg 56
Utrecht

ARCHITECT

Versseput Architecten

GEBRUIKSFUNCTIE

Gezondheidscentrum | Zorgen

GEREALISEERD OPPERVLAK

2.559 M2 – Nieuwbouw

CONTRACTVORM

Hoofdaannemer met onderaanneming

DOORLOOPTIJD

Juli 2011 – November 2012

STATUS

Opgeleverd

Back To Top