skip to Main Content

Nieuwbouw_BSMLK_Resultaat_buiten_05

PROJECT

Nieuwbouw
Brede School Martin Luther King

Blanksma Bouw heeft als hoofdaannemer de bouwkundige- en loodgieterswerkzaamheden gerealiseerd en coördinatie gevoerd over de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

De Martin Luther King school is een openbare school in de wijk Kostverloren/Bankras in Amstelveen.
De Kindercampus Kingschool is een brede school, en de vervanging van een gebouw uit de jaren ’60. Met de realisatie van de Kingschool is de doelstelling gerealiseerd een duurzaam en gezond gebouw te maken, dat ruimte biedt voor individuele begeleiding en zelfstandig werken. In de school zijn speciale voorzieningen gecreëerd om de functies van de brede school mogelijk te maken, zoals ruimte voor naschoolse opvang, aula, atelier, keuken en schooltuinen.

Door het getrapte silhouet van de school is het mogelijk geworden zoveel mogelijk zonlicht te creëren op het speelplein aan de oostkant van het gebouw en kreeg de bovenliggende verdieping een eigen buitenruimte, waar oplucht onderwijs-faciliteiten zijn gemaakt, zoals een buitenwerkplaats, een kweekkas en schooltuinen.

De nieuwbouw voor de school vervangt het huidige gebouw. Het biedt onderdak aan circa 350 leerlingen, in 13 á 14 groepen binnen het basisonderwijs en 4 groepen voor de buitenschoolse opvang van circa 85 leerlingen. Daarnaast is de bestaande gymzaal gerenoveerd .

De bouwmethode kenmerkt zich door de toepassing van prefab betonnen vloeren en wanden. Hierdoor was het mogelijk om het casco binnen 5 weken vanaf de fundering tot aan het dak te realiseren.

TYPE PROJECT

Nieuwbouw

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amstelveen

PLAATS

Oostelijk Halfrond 441
Amstelveen

ARCHITECT

OIII Architecten

GEBRUIKSFUNCTIE

Onderwijs | Leren

GEREALISEERD OPPERVLAK

2.212 M2 – Nieuwbouw
500 M2 – Renovatie (gymzaal)

CONTRACTVORM

Hoofdaannemer met nevenaanneming

DOORLOOPTIJD

Januari 2014 – December 2014

STATUS

Opgeleverd

Back To Top