skip to Main Content
1459_Ontwerp-AMGS-2 1920x959

PROJECT

Nieuwbouw
A.M.G. Schmidtschool

In opdracht van De Haagse Scholen is Blanksma Bouw de nieuwbouw van de A.M.G. Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan 10-14 te Den Haag aan het realiseren.

De school ligt in een gebied dat wordt aangemerkt als de Internationale zone en is gelegen binnen het rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet en maakt deel uit van een villawijk.

Het oude gebouw bestond uit twee schoolgebouwen, deze dateerden uit 1956 en 1978. Doordat de school groeit en beide gebouwen niet meer voldeden aan de huidige eisen van onderwijshuisvesting zijn de bestaande gebouwen inclusief kelder door ons gesloopt.

Het ontwerp voor de nieuwbouw is door Ector Hoogstad Architecten in samenspraak met de school, de buurt en ouders van de school tot stand gekomen. Het volume van het gebouw is zo compact mogelijk ontworpen met op elke verdieping een ruime binnenstraat waaraan de verschillende functies zijn gekoppeld. Een atrium met podiumtrap verbindt op een ruimtelijke wijze alle verdiepingen met elkaar.

In de nieuwbouw van de A.M.G. Schmidtschool worden 17 groepen, volwaardige gymaccommodatie en ruimten voor Buiten Schoolse Opvang(BSO) gerealiseerd.

De nieuwbouw van de A.M.G. Schmidtschool bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden;

  • Het aanbrengen van trillingsvrije mortelschroefpalen conform de NVAF richtlijn.
  • Het aanbrengen van een constructie bestaande uit staal, beton en kalkzandsteen.
  • Het uitvoeren van gevels met gevelmetselwerk in diverse metselwerkverbanden; staand, terugliggend, en metselwerk penanten.
  • De nieuwe school wordt BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), gasloos en krijgt zonnepanelen op het dak. De verwarming gebeurt met behulp van een lucht- water warmtepomp.

TYPE PROJECT

Nieuwbouw

OPDRACHTGEVER

De Haagse Scholen

PLAATS

Jacob de Graefflaan 10-14
Den Haag

ARCHITECT

Ector Hoogstad Architecten

GEBRUIKSFUNCTIE

Leren | Primair onderwijs

GEREALISEERD OPPERVLAK

3.475 M2 – Nieuwbouw

CONTRACTVORM

Hoofdaannemer met onderaanneming

DOORLOOPTIJD

Februari 2022 – Mei 2023

STATUS

Opgeleverd

Back To Top