skip to Main Content
Nieuw Geinwijk 2 - 1920X959

PROJECT

Gevelrenovatie Nieuw Geinwijk Amsterdam

In de wijk Nieuw Geinwijk te Amsterdam zijn door Blanksma Bouw de gevels van 9 woonblokken gerenoveerd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd als bouwteam partner in opdracht van Woningstichting Rochdale.

Deze woningen uit ca. 2000 zijn voorzien van een geventileerde houten gevel. Als gevolg van verkeerde detaillering en het ontbreken van ventilatie diende de bestaande gevels vervangen te worden.

Door Blanksma Bouw zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Het vervangen van de bestaande Western Red Cedar delen door het duurzamere Fraké Noir, totaal 61.195 m1.
  • Het herstellen van de bestaande HSB-constructies en isolatie.
  • Het luchtdicht maken van de bestaande HSB-elementen.
  • Het verbeteren van de brandwering van de gevel naar klasse D en B.
  • Het verbeteren van de detaillering en ventilatie.

TYPE PROJECT

Renovatie

OPDRACHTGEVER

Woningstichting Rochdale

PLAATS

Nieuw Geinwijk
Amsterdam

ARCHITECT

GEBRUIKSFUNCTIE

Wonen | Woningbouw

GEREALISEERD OPPERVLAK

9 woonblokken – Renovatie

CONTRACTVORM

Bouwteam hoofdaannemer met onderaanneming

DOORLOOPTIJD

Januari 2020 – November 2020

STATUS

Opgeleverd

Back To Top