skip to Main Content

Blanksma Bouw Onze werkwijze

Bouwen doen we Samen

Lean & Ketensamenwerking
Blanksma Bouw begeleidt bouwprojecten vanuit de principes van Lean en ketensamenwerking, waarbij het doel is om de prestatie van de keten te optimaliseren en toegevoegde waarde te creëren. Het gaat hierbij niet om de prestaties van de individu, maar om de prestatie van het collectief. We benutten elkaars kennis en ervaring om samen tot het beste resultaat van het project te komen. Blanksma is de verbindende factor tussen alle partijen en zorgt ervoor dat de beste initiatieven tot stand worden gebracht. Het compleet ontzorgen de opdrachtgever is onze taak. We maken het plan, het bestek, zoeken samenwerkingspartners, sturen alle onderaannemers en leveranciers aan en verzorgen de communicatie met alle stakeholders van het project. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij ‘in control’ zijn in onze projecten en de beheersing op kwaliteit, tijd, geld, informatie en organisatie maximaal is.

Duurzaamheid
Onze activiteiten zijn gericht op de bouw van energiezuinige gebouwen en de verbetering van de energieprestaties van bestaande gebouwen. Door gebruik te maken van bewezen technieken, van isolerende materialen tot warmte-koude-opslag, realiseren we gebouwen die ook dat onderdeel van duurzaamheid optimaliseren.

Energielabeling
Wij hebben de kennis en ervaring in huis om voor woningen, scholen en bedrijfsgebouwen een hoger energielabel te realiseren. Met een praktische blik kunnen we hierin adviseren en kiezen we voor materialen, systemen en installaties die een hoge energieduurzaamheid combineren met een aantrekkelijke terugverdientijd.

Meer weten over ons?

Neem contact met ons op!

Back To Top